Spring til indhold
ForsideDataklassifikation

Dataklassifika... hva' for noget?

Har du brug for at læse mere om de fire datatyper, som bruges på AAU? Siden her tager dig gennem grundige beskrivelser af de firedatatyper - inklusiv eksempler.

To personer arbejder sammen om en computer og en notesbog.

Dataklassifika... hva' for noget?

Har du brug for at læse mere om de fire datatyper, som bruges på AAU? Siden her tager dig gennem grundige beskrivelser af de firedatatyper - inklusiv eksempler.

To personer arbejder sammen om en computer og en notesbog.

Fire datatyper på AAU

Mere end én datatype

Hvis du oplever, at de informationer, du arbejder med, indeholder mere end én datatype, skal du altid følge anvisningerne for det højeste niveau blandt dine informationer. 

Niveau 0: Offentlige informationer

Niveau 0 på dataklassifikationsmodellen kendetegner informationer, som er til rådighed for offentligheden, og hvor offentliggørelse ikke gør skade på AAU. Hvis du arbejder med denne type data, er der derfor ingen krav til mærkning, adgang, opbevaring og forsendelse i forbindelse med dokumenter, mails og hjemmesider med offentlige informationer.

Niveau 1: Interne informationer

Niveau 1 betegner de informationer du arbejder med, som kun andre brugere med et arbejdsbetinget behov må, og kan, få adgang til, og hvor et brud på fortroligheden kan få en lav skadesvirkning for AAU, privatpersoner eller samarbejdspartner(e). 

Særligt for interne informationer: 

 • Interne informationer skal mærkes
 • Den elektroniske adgang til interne informationer skal være passwordbeskyttet
 • Elektronisk opbevaring kan ske på AAU netværksdrev, AAUs ESDH-system eller andre AAU-godkendte løsninger.
 • Fysisk skal interne informationer opbevares bag lås.
 • Ved forsendelse anbefales, at interne informationer krypteres. 
 • Interne informationer må sendes internt med intern post eller eksternt som almindelig brevpost.

Niveau 2: Fortrolige informationer

Niveau 2 blandt datatyperne handler om de informationer, som kun brugere med et arbejdsbetinget behov må, og kan, få adgang til, og hvor et brud på fortroligheden kan få en middel skadesvirkning for AAU, privatpersoner eller samarbejdspartner(e). 

Særligt for fortrolige informationer: 

 • Fortrolige informationer skal mærkes
 • Den elektroniske adgang til fortrolige informationer skal være passwordbeskyttet med AAU-kontooplysninger
 • Elektronisk opbevaring af fortrolige informationer kan ske på netværksdrev, AAUs ESDH-system eller andre AAU-godkendte løsninger
 • Fysisk skal fortrolige informationer opbevares bag lås
 • Benyt 'Follow-You'-print ved udskrivning af fortrolige dokumenter
 • Fortrolige informationer må kun sendes eller videregives til samarbejdspartnere, hvis der er et retsligt grundlag f.eks. i form af en databehandleraftale

Niveau 3: Følsomme informationer

Niveau 3 gælder for informationer, som kun brugere med et arbejdsbetinget behov må, og kan, få adgang til, og hvor et brud på fortroligheden kan få en høj skadesvirkning for AAU, privatpersoner eller samarbejdspartner(e). 

Der er tale om informationer, som i kraft af deres personlige, tekniske, forretnings- eller konkurrencemæssige karakter og følsomhed skal sikres mod utilsigtet adgang og offentliggørelse. 

Særligt for følsomme informationer:

 • Følsomme informationer skal mærkes
 • Den elektroniske adgang skal være passwordbeskyttet med AAU-kontooplysninger samt 2-faktor-validering uden for AAU's netværk
 • Vær opmærksom på, at andre ikke må kunne se informationerne (skærm/papirer)
 • Benyt 'Follow-You'-print ved udskrivning af følsomme dokumenter
 • Følsomme informationer må kun sendes/videregives til samarbejdspartnere på et retsligt grundlag f.eks. i form af en databehandleraftale