AAU logo

Den registreredes rettigheder

De registrerede er de fysiske personer, hvis oplysninger bliver behandlet, eksempelvis indsamlet, opbevaret, analyseret mm.

Efter databeskyttelsesreglerne har de registrerede en række rettigheder, men flere af disse rettigheder finder ikke eller kun delvist anvendelse når de registreredes oplysninger anvendes til forskningsformål.

Til gengæld skal oplysningspligten altid opfyldes, hvis man indsamler personoplysninger direkte ved den registrerede. Oplysningspligten skal ligeledes opfyldes i de fleste tilfælde, hvor man modtager data, der indeholder personoplysninger. 

Du kan læse mere om de registreredes rettigheder i Vejledning om registreredes rettigheder i forbindelse med forskning.