AAU logo

Anmeldelse af forskningsprojekter

Alle forskningsprojekter, hvori der behandles almindelige, fortrolige eller følsomme personoplysninger, herunder navne, køn, alder eller e-mails, skal anmeldes i en intern anmeldelsesordning. 

Anmeldelsesordningen skal først og fremmest bruges til at sikre overblik over behandlinger af personoplysninger på forskningsområdet. Derudover hjælper anmeldesesordningen AAUs forskere til at overholde en række centrale databeskyttelsesregler, herunder fx oplysningspligten, princippet om gennemsigtighed og dokumentation.

 • +

  Anmeldelse

  KOM RIGTIG FRA START, NÅR DU VÆLGER TYPE ANMELDELSE

  Det er vigtigt, at du fra start får valgt den korrekte type anmeldelse. Vælges den forkerte, vil du bliver bedt om at starte forfra. Derfor vil vi gerne give dig et par tips til valg af anmeldelsestype.

  I langt de fleste tilfælde skal du vælge den type anmeldelse, hvor du anmelder et forskningsprojekt, database eller biobank. 

  Denne anmeldelsestype hedder:

  • ’DANSK Vælg denne, hvis du vil ANMELDE et FORSKNINGSPROJEKT, database eller biobank’.

  Er der indgået en databehandleraftale, hvor AAU er databehandler, vælger du typen:

  • DANSK Vælg denne type, hvis AAU er databehandler’.  

  Er du tvivl, kan du altid kontakte os på persondata@adm.aau.dk 

  Link til Anmeldelse

  Link til Kort oversigt over forskellen på forskningshjemlen og samtykkehjemlen

  Link til Vejledning til udfyldelse af anmeldelse

  Du kan læse om, hvorfor der er en pligt til at anmelde og se eksempler på personoplysninger i Vejledning om databeskyttelsesreglerne i relation til forskningsområdet. 

  Link til Vejledning om databeskyttelsesreglerne på forskningsområdet 

 • +

  Ændringer i igangværende projekter

  Hvis der sker ændringer i et projekt, database eller biobank, der allerede er anmeldt, så skal disse ændringer registreres. 

  Det skyldes, at fortegnelsen på forskningsområdet skal være opdateret, således at de oplysninger, der fremgår, altid er korrekte. Fortegnelsen skal udleveres til Datatilsynet, hvis Datatilsynet anmoder herom.

  Eksempler på ændringer, der skal registreres:

  • Forlængelse af projektet (herunder udsættelse af det tidspunkt, hvor personoplysningerne skal slettes, anonymiseres eller arkiveres)
  • Forlængelse af den periode hvor forskeren vil beholde en etableret database eller biobank
  • Ændring af hvordan personoplysningerne håndteres, efter behandlingen er afsluttet (sletning, arkivering eller anonymisering)
  • Ændret antal personer der behandles oplysninger om
  • Ny(e) databehandler(e)
  • Ny projektleder eller ny projekttitel
  • Projektleder skifter institut

  Listen er ikke udtømmende. 

  Hvis der sker ændringer bedes du kontakte Kontraktenheden på persondata@adm.aau.dk