AAU logo

Overførsel til lande uden for EU

Når der i forbindelse med et forskningsprojekt er behov for at overføre personoplysninger til et land uden for EU/EØS (et såkaldt tredjeland), skal du forinden at personoplysningerne overføres, kontakte Kontraktenheden, der er behjælpelig med at sikre, at databeskyttelsesreglerne overholdes.

Efter reglerne er der bl.a. et krav om, at der skal være et overførselsgrundlag inden overførslen iværksættes. Du skal være opmærksom på, at det kan tage lang tid, at opnå dette overførselsgrundlag, og du bør derfor kontakte Kontraktenheden så hurtigt som muligt, og gerne allerede når du ved, at der skal overføres personoplysninger til et tredjeland.

Læs mere i Vejledning om overførsel af persondata til tredjelande.