AAU's databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Alle offentlige myndigheder, herunder AAU, er forpligtiget til at have en databeskyttelsesrådgiver (DPO: Data Protection Officer), det samme gælder for nogle private virksomheder og organisationer.

Databeskyttelsesrådgiveren skal varetage tre overordnede opgaver:

  • Rådgive AAU om sikker og korrekt beskyttelse af personoplysninger
  • Kontrollere, at AAU arbejder sikkert og korrekt med personoplysninger
  • Varetage rettighederne for de registrerede (personer, hvor AAU behandler og opbevarer deres personoplysninger)

Ved henvendelser fra registrerede om deres rettigheder i forhold til de personoplysninger, vi opbevarer eller behandler om dem, skal I endelig kontakte databeskyttelsesrådgiveren på dpo@aau.dk.

Registrerede kan være nuværende eller forhenværende studerende eller ansatte, eller respondenter, der har medvirket eller medvirker i et forskningsprojekt.

Mailen dpo@aau.dk er underlagt tavshedspligt. I situationer, hvor medarbejdere kan få behov for at ’anmelde’ andre medarbejdere eller deres ledere, kan de trygt anvende denne mail, hvor alt vil blive behandlet fuldt fortroligt.

Datatilsynets Vejledning om databeskyttelsesrådgivere