IT Sikkerhed - Coronavirus

vær opmærksom på phisHing

Vær opmærksom på evt. falske mails eller sms (phising), som vil komme under dække af nyheder om corona. Mails og sms vil have overskrifter og indhold, som relaterer sig til AAU, men ofte bede om at der skal redigeres i beløb, kontakter eller emails. Det kan være en hasteopfordring til at give navne, passwords, eller anden fortrolig viden. Giv dig god tid til at vurdere sandsynligheden af dette og hvem afsenderen er. Kontakt evt. support (email) eller ring 9940 2020 for en vurdering.

Mere om phishing

Brug de værktøjer og kommunikationskanaler AAU stiller til rådighed, og husk at sikkerhedspolitikerne også gælder, når du arbejder hjemmefra.

OPDATERINGERaf din AAU-computer

Opdateringer til AAU-computere (Windows pc) sker via softwarecenteret ved brug af VPN.

Opdateringer af Mac sker automatisk også uden adgang via VPN.

Alle VIP og TAP skal så vidt muligt arbejde via VPN. 

Studerende skal som udgangspunkt ikke bruge VPN ved login. Der kan være særlige omstændigheder, hvor det er nødvendigt.  

Der er yderlig hjælp at få om opdateringer og andre hjemmearbejdsmuligheder fra support - ring også gerne 9940 2020.

BESKYT DIN hjemmearbejdsplads

Husk også at beskytte den fysiske adgang til arbejdscomputeren, når arbejdet foregår hjemme.
På hjemmenetværk er der sikkert andet privat udstyr (printer, kameraer, andre private pc’er). Sørg for at disse er opdateret. Har du selv installeret wifi, routere etc skal du sikre dette udstyr. Udstyr fra netudbydere er netudbyderne ansvarlig for at holde opdateret.
Læs også gode råd om sikkerhed på farten

Information fra AAUs officielle enheder vedr. Coronavirus