sikkerhed på farten

Arbejde og studie er langt fra begrænset til kun at foregå på AAU. Der kan være et oplæg, som skal finpudses aftenen før fremlæggelsen. Der kan være en tekst, som man lige kan nå at læse, mens man venter på veninden. Eller måske bliver man nødt til at tjekke om en bestemt mail er kommet. Alt sammen opgaver, hvor vi er afhængige af adgang til AAUs systemer. 

Når vi bruger andre netværk end AAUs, er der forhøjet risiko for brud på informationssikkerheden, hvor uvedkommende kan få adgang til dine og AAUs data.

Læs nedenfor, hvad du kan gøre for at styrke informationssikkerheden, når du er på farten.

 • +

  1. Undgå offentlige Wi-Fi netværk

  Vær forsigtig med at bruge offentlige Wi-Fi-netværk på fx cafeer, hoteller og i lufthavne. Det er muligt for ejerne af disse netværk at opfange al netværkstrafik herunder Skype-/mobilsamtaler, indtastning af passwords samt alt hvad der hentes eller sendes af data. Det indebærer, at uvedkommende har mulighed for at få adgang til disse informationer.

  Det åbne, offentligtilgængelige netværk kan være en fælde, hvor netværksejeren har kaldt sit netværk noget, som man finder tillidsvækkende, eller hvor navnet ligger tæt op ad et netværksnavn, man kender.

  Brug altid VPN (Cisco AnyConnect), når du skal hente eller sende fortrolige eller følsomme informationer.

  Afbryd forbindelsen til et fremmed netværk, når du ikke bruger det. Der er altid en risiko for, at uønskede personer kan tiltvinge sig elektronisk adgang til it-udstyr, når det er tændt og tilsluttet et fremmed netværk.

 • +

  2. Hold øje med din mobil og computer

  Pas på din mobil og computer, når du er på farten. Beskyt begge dele med password. Vær særlig påpasselig, hvis du via din mobil/computer har adgang til fortrolige eller følsomme informationer jf. dataklassifikationsmodellen. Selv om mobil/computer er sikret med passwords, er der ingen garani for, at andre ikke kan tilgå informationerne på udstyret, hvis det bliver stjålet. 

   

 • +

  3. Sæt aldrig et USB-stik af ukendt oprindelse i din computer

  USB-stiks kan potentielt indeholde malware, der kan inficere din computer, hvis du åbner den. Undgå derfor at bruge USB-stiks, som du ikke ved, hvor stammer fra, eller fra personer/virksomheder, du ikke har tillid til. Få ITS til at kontrollere indholdet på USB-stikket, hvis du er i tvivl. Og finder du et USB-stick, så aflever den altid i nærmeste IT Support.

   

 • +

  4. Sluk for Bluetooth og Airdrop

  Sørg for at slukke for Bluetooth og Airdrop (Mac), så andre ikke kan logge på dit netværk eller se dine filer.

 • +

  5. Undgå offentlige computere

  Biblioteker og hoteller stiller ofte computere med internetadgang til rådighed, Disse maskiner kan indeholde malware eller keyloggere, der eksempelvis kan indsamle de kodeord, som du indtaster. Undgå at tilgå fortrolig og følsom information på en lånecomputer. Og husk altid at logge af.

 • +

  6. Udlån aldrig dit udstyr til fremmede

  Undlad at udlåne dit udstyr til andre. Som minimum skal du altid overvåge udstyret, mens det benyttes af en anden, som du stoler på.